Promocija | Pri kupnji minimalno dva para cipela po punoj cijeni popust -20%.

U košarici unesite kod: DVA20
Skip to main content

Zaštita osobnih podataka i kolačići

IZJAVA O PRIVATNOSTI

1.      VODITELJ OBRADE

INTERSOCKS d.o.o.

HR-47000 Karlovac

Trg hrvatskih branitelja 4

Tel: +385/47/645441

E-mail: crocs.ducan@intersocks.com

 

2.      SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

mr.sc. Nenad Težak, dipl.inf.

tel: +385 42 208 260

e-mail: gdpr@expera.hr

 

3.      SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

U svrhu obavljanja svoje djelatnosti Voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018 od 27. travnja 2018. godine).

Prilikom obrade osobnih podataka držimo se slijedećih načela:

-          prikupljamo samo podatke koje su nam potrebni za određenu svrhu,

-          podatke koristimo samo za navedenu svrhu,

-          podatke čuvamo samo koliko je to potrebno za navedenu svrhu,

-          ne distribuiramo podatke trećim stranama bez dozvole ispitanika,

-          primjenjujemo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka.

Temeljem članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe, prema kojem je obrada zakonita ako je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i temeljem članka 6. stavka 1. točke (c)  prema kojem je obrada zakonita ako je nužna radi poštivanja pravnih obveza, Voditelj obrade obrađuje slijedeće kategorije osobnih podataka kupaca:

·       ime i prezime;

·       adrese za dostavu;

·       tvrtku, odnosno naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);

·       porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba);

·       adresa elektroničke pošte (korisničko ime);

·       šifra u kodiranom obliku;

·       kontakt telefonski broj;

·       državu boravka;

·       druge podatke koje korisnik dobrovoljno unosi u obrasce u internetskoj trgovini;

·       druge podatke koje korisnik dobrovoljno dodaje naknadno u svom profilu.

Voditelj obrade traži privolu ispitanika u onim slučajevima kada ne postoji drugi pravni temelj za zakonitost obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade ne provodi automatizirane obrade osobnih podataka u svrhu donošenja odluka i izrade profila ispitanika.


4. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati u treće zemlje.


5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi,  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podacima.

Svi radnici Voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem Izjave o povjerljivosti i dužni su, kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Obveza čuvanja tajnosti podataka ostaje i nakon prestanka ovlasti pristupa podacima.


6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi i propisi o čuvanju arhivskog gradiva.


7. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na našim službenim internetskim stranicama koriste se kolačići (cookies) - datoteke koje Internet preglednik pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj putem kojeg je korisnik posjetio internetsku stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećenu internetsku stranicu, koja potom šalje podatke pregledniku, te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Bez privole se koriste samo Tehnički/neophodni kolačići.


9. PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete podnijeti zahtjev pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći kontakt podatke navedene na našoj web stranici ili ga dostaviti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail gdpr@expera.hr

Vaša prava su:

9.1. Pravo na pristup osobnim podacima          

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja, te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

9.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao Voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.   U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti, te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

9.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

-          Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili

-          povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu

-          uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka, te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu

-          osobni podaci nezakonito su obrađeni

-          osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  Voditelj obrade.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe.

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

-          radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja

-          radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade

-          u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe, u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili

-          radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

9.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

-          osporavate  njihovu točnost

-          ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

-          ako Voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

-          ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

9.5. Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor pismenim putem na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) Opće uredbe.


10. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

Imate pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP),  na www.azop.hr, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade nije zakonita.


11. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo u svrhu poštivanja zakonskih promjena i promjena u načinu obrade podataka, te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice.


Datum ažuriranja: 28. srpanj 2022. godine

Otvorite postavke kolačića

  Odaberite modernu Crocs obuću i Jibbitz ukrase. Imamo ponešto za cijelu obitelj, klompe, sandale, japanke. Crocs vam pruža udobnost za sva godišnja doba.


  jednostavni povrat

  Predomislili ste se? Nema problema, povrati su laki.


  30-dnevna garancija povrata novca

  Crocs proizvode pokriva 90-dnevno jamstvo.


  100% sigurne transakcije

  100% osigurana transakcija korištenjem SSL kriptirane veze.

  SSL enkripcija znači 100% osiguranu transakciju.